Brans test
Auto Draft 1
Auto Draft 2

Belgia

High-End

catalog 3D
in showroom
in showroom
in showroom
in showroom
Auto Draft 7
Auto Draft 8

Elveția

High-End

catalog 3D
Auto Draft 13
Auto Draft 14

Italia

High-End

catalog 3D
Auto Draft 22
Auto Draft 23

Polonia

Medium

catalog 3D
Auto Draft 27
Auto Draft 28

Italia

High-End

catalog 3D
Ares - Alfa
Ares - Alfa
Gamma Bidirectional
Gamma Bidirectional
Marco Bidirectional
Marco Bidirectional
Auto Draft 29
Trixie Round
Auto Draft 30
Auto Draft 31

Spania

Entry level

catalog 3D
Auto Draft 1
Auto Draft 34

Italia

Premium

catalog 3D